Образование

Прием на 2446 студенти български граждани заяви ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

2446 студенти български граждани планира да приеме Великотърновският университет за учебната 2018/19 година. От тях 1951 в редовна форма на обучение и 495 в задочна. Висшето училище предлага 154 места за българи, живеещи в чужбина, и 119 места за студенти, граждани на Република Македония. Местата за обучение срещу заплащане са 757, съгласно план-приема, одобрен от Академичния съвет на висшето училище. Университетът обявява и 116 бройки редовно и задочно обучение на докторанти.

Таксата за кандидатстване след средно образование, участие в конкурсен изпит и класиране с признаване на оценката от матура е 35 лв. Таксата за кандидат-магистри след завършена бакалавърска степен е 40 лв. Кандидат-докторантите заплащат по 60 лв. за първи изпит и 40 лв. за всеки следващ. За българските студенти най-висока – 920 лв. – е таксата за обучение в направление Изобразително изкуство.  За направленията Математика и Информатика и компютърни науки цената е 760 лв., а в Науки за земята – 740 лв. Таксата за обучение в направленията Филология, История и археология, Философия, Социология, Психология, Политически науки, Социални дейности, Обществени комуникации и информационни науки, Право е 600 лева. В направление Педагогика таксата е 550 лева, а в Теория и управление на образованието – 500 лв. Обучението по Теология и религия ще струва 450 лв. Таксата за Администрация и управление, Икономика и Туризъм е 420 лв.

Предстои план-приемът и таксите да бъдат утвърдени от Министерството на образованието и науката.

11, 7 милиона лева е бюджетът на Великотърновския университет за тази  година. 8,4 милиона лева от средствата са за издръжка на обучението. За научна и художествено-творческа дейност и за издаване на учебници и научни трудове са заложени близо 152 хиляди  лева. Парите за стипендии са малко над 3 милиона лева. Субсидията за капиталови разходи е в размер на 86 хиляди лева.