Образование

Прием на ученици след завършен IV клас организира Американски колеж „Аркус“

Прием на ученици след завършен четвърти клас организира за учебната 2021/22 година Американски колеж „Аркус“ във Велико Търново. Ще бъде разкрита една паралелка с профил „Природни науки“, съобщи директорът на учебното заведение Петър Иванов. Приемът ще се осъществи  чрез полагане на общообразователен тест с продължителност 60 минути. Изпитът ще се проведе на 15 май, а регистрацията за участие е от 19 април до 13 май 2021 година. 2400 евро е годишната такса за обучение, като 20 на сто от децата ще се обучават безплатно на базата на резултатите от приемния изпит. Таксата за регистрация и за явяване на изпита е 50 лева.

„Решихме, че няма алтернатива на образованието в прогимназиален етап в момента във Велико Търново. Това ни накара да помислим дали имаме възможност като място и като преподавателски състав да покрием обучението  между V и VII клас“, обясни Иванов мотивите за предстоящия прием.

Той отбеляза, че с полагането на теста целта е да се отсеят учениците със солидни знания по общообразователните предмети до IV клас, сред които Български език и литература, Математика, Човекът и природата. „Не можем да се доверяваме на оценките от електронния бележник“, каза директорът на Колежа.

По негови думи обучението ще се води по учебен план за профил „Природни науки“, одобрен от Министерството на образованието и науката, но  с усилено изучаване на английски език, ще има възможност за изучаване на немски и испански език.