Социални дейности

Приемат заявления за помощ за първокласник до 15 октомври

1057 заявления декларации за получаване на целева помощ за първокласници са подадени до момента в областта. Издадените заповеди за отпускане на сумата от 250 лева са 970, информира Ивайло Деев – юрисконсулт на Регионалната дирекция за социално подпомагане във Велико Търново. Той припомни, че право на подпомагане имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молбата трябва да е по-нисък или равен на 450 лева. Този критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и настанени в приемни или близки семейства малчугани.

  Заявлението се подава в дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на родителя, след записване на ученика в първи клас. Молбите се приемат до 15 октомври. През изминалата учебна година са били подпомогнати 1176 семейства от област Велико Търново със сума в размер на 299 750 лева.