Образование

Преустановяват се присъствените занятия и изпити във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Със заповед на ректора във Великотърновския университет се преустановяват присъствените учебни занятия и насрочените изпити в срок до 13 април. Забраната важи и за Педагогическия колеж в Плевен и за филиала на висшето училище във Враца. От 16 март учебните занятия ще се провеждат чрез електронните средства за обучение в системата Е-преподавател, като достъпът за студентите до електронните ресурси се осигурява чрез внедрената система Е-студент. Приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити ще се извършва по електронен път чрез системата Е-прием. Планираните за месец април университетски и факултетски кандидатстудентски изпити се отлагат. Въвежда се ограничен достъп до сградите на Университета, забраняват се всякакви командировки и служебни пътувания в чужбина, както и приемането на чуждестранни преподаватели и студенти.

Заповедта е  издадена, след като Народното събрание гласува предложението на Министерския съвет за обявяване на извънредно положение в България до 13 април във връзка с ограничаването на разпространението на COVID-19.