Икономика Политика

Преустановиха приема на заявления по Програмата за енергийна ефективност

С писмо от 5 юли 2017 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството уведомява кметовете на всички общини, че се преустановява приема на заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
В него се посочва, че предвид факта, че към настоящия момент допълнителен ресурс не е одобрен, Министерството счита за необходимо да бъде преустановен приема на заявления за интерес и финансова помощ от общинските администрации към „Българска банка за развитие” АД. Общинските администрации е нужно да прекратят приема на документи от сдруженията на собствениците при настоящите условия по програмата.