Денят

Преустановено е подаването на топла вода за град Велико Търново

 

„Топлофикация – ВТ” уведомява своите абонати, че във връзка с възникнала авария по топлопреносната мрежа днес, на основание „Общите условия за продажба на топлинна енергия“ е преустановено подаването на топла вода на  територията на град Велико Търново.

„Топлофикация – ВТ“ АД поднася своите извинения за временно причинените
неудобства на всички клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73