Община

Преструктурират щатовете на социални клубове в общината

34 клуба на пенсионера и инвалида функционират в Общината. Това информира директорът на общинска дирекция “Социални дейности и здравеопазване” Росица Димитрова, по време на среща с кметовете на малките населени места и управителните съвети на клубовете, провела се днес в Общината.

Росица Димитрова припомни, че през 2004 Общинският съвет гласува регламент за организацията и дейността на Центровете за работа с деца и младежи и на клубовете на пенсионера и инвалида, с цел не само интеграция, но и финансова ефективност. Основните пера за финансиране на тези мероприятия са от общинската стратегия за развитие на социалните услуги, общинската програма за закрила на детето и програмата за равни възможности на хората с увреждания. На последното си заседание Общинският съвет прие програмата за психичното здраве, припомни още Димитрова. Общинска дирекция “Социални дейности и здравеопазване” е изискала кметовете на населените места, председателите на клубовете на пенсионера и инвалида и уредниците на центрове за работа с деца да адресират становища относно това – променя ли се работното време на щатните бройки в социалните центрове. След проведените събранията резултатите от отчетите са вписани в докладна, която ще бъде връчена на кмета Даниел Панов, уточни Димитрова. Една от целите на срещатата бе да се реши дали да бъде преструктурирана схемата на социалните услуги.  За да бъде осигурено разкриване на работно място в център, който предстои да се открие в Дебелец е възможно работното време на бройките в някой от останалите центрове да бъде променено.

 

В хода на срещата Димитрова подчерта, че кметовете и кметските наместници може да не са преки работодатели на председателите и уредниците на клубовете, но са техни ръководители. По този начин тя поощри управниците да впрегнат подчинените си в различни дейности през месеците, в които клубовете са по-малко посещавани. Така ще бъдат оправдани средствата, които се отделят за техните възнаграждения, а и ще бъде свършена част от работата в малките населени места, която – по нейни думи – никак не е малко.