Община Общински съвет

През 2021 г. община Велико Търново ще актуализира символите на града

През 2021 година община Велико Търново ще актуализира символите на града в изпълнение на Решението на Народното събрание от 12 април 2019 г., в което Велико Търново се обявява за историческа и духовна столица на България. Решението беше взето на последното заседание на местния парламент по предложение на кмета инж. Даниел Панов.

За целта ще бъде обявен конкурс за обогатяване на визуалната идентичност на съществуващите герб и символи на Община Велико Търново – герб, знаме, ключ, огърлица е герб, почетен знак, медал „Велико Търново, първа и втора степен“, както и почетната книга на Велико Търново. Ще бъде актуализирана и Наредбата за символите и наградите на Община Велико Търново. Администрацията ще изготви задание за обявяване на конкурс за брандиране на града като историческа и духовна столица на България в национални и международни инициативи, административни документи, кореспонденция и др.

 

През новата година Великотърновският общински съвет ще изготви  Наредба и Статут в изпълнение на Решението на Народното събрание за обявяване на Велико Търново за историческа и духовна столица на Република България. С приемането на Наредбата, местният парламент ще  предостави мандат на кмета да преговаря с компетентните държавни институции за приемане от Народното събрание на Статут на Велико Търново като историческа и духовна столица на РБългария. Кметът ще бъде упълномощен и да преговаря с компетентните държавни институции да закрепят в различни документи ангажимента на централната власт в експертно и финансово подпомагане на целия спектър от дейности, свързани е новия статус града. Целево финансиране от държавата ще се иска за изпълнение на План за опазване и управление Историческо селище Велико Търново, изграждането на нова сграда за библиотека; творчески дейности в сферата на визуалните изкуства и архитектурата, приложните занаяти, литературата и академични изследвания чрез резидентски програми за индивидуални творци, Програма „Кино във Велико Търново“ за подпомагане на филмови продукции и премиери на български филми, Национални награди: за художествена литература „Емилиян Станев“, за публицистика „П. Р. Славейков“, за изследвания на средновековната култура „Патриарх Евтимий“ и за архитектура „Кольо Фичето“, официален общински културен календар, кандидатурата на града Европейска столица на културата през 2032 г. и домакинството на инициативата на ЮНЕСКО „Световна столица на книгата“ 2023 г.