Икономика Политика

Предстои обнародването на нова Наредба за проектиране на пътища

За повече от година подготвихме много нормативни актове, свързани с пътната безопасност. Част от тях вече са приети, предстои в „Държавен вестник“ да бъде обнародвана новата Наредба за проектиране на пътища. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Николай Нанков.

Новата Наредба за проектиране на пътищата ще даде отговор на много от въпросите. Сред тях са по-голяма осветеност на пътни възли и кръстовища – задължителен елемент от изграждане на нови и рехабилитиране на вече съществуващи отсечки. Предвидени са повече изисквания към системите за отводняване на пътното платно, за да се предотврати събирането на вода и опасността от „аквапланинг“. Министърът обърна внимание, че според наредбата зоната за безопасност ще зависи от класа на пътя, като при автомагистралите тя ще е 16 метра, а при първокласните пътища – 12 метра. В тази широчина от пътя всички елементи на инфраструктурата като билбордове, стълбове, дървета ще бъдат допълнително обезопасявани.

Сред мерките са също не само удължаване на гаранционните срокове за пътищата, но и по-големи правомощия за възложителя.

Министърът посочи, че пътният сектор е крайно недофинансиран, за да се отговори на изискванията на обществото за по-модерни, по-комфортни и по-безопасни пътища и напомни, че за да се промени това, в началото на годината бе подписан договорът за проектиране и въвеждане тол системата. Николай Нанков обърна внимание и на напредъка по отношение на политиката по търсене на реализация на приоритетни обекти чрез концесиониране или други форми на публично-частно партньорство. Първите стъпки в тази посока вече са направени с подписаните споразумения на срещата 16+1 тази година и се работи усилено за реализация на такива обекти. Регионалният министър посочи, че китайски компании проявяват интерес към строителството на тунела под връх Шипка.

По отношение на обновяването на многофамилни жилищни сгради Николай Нанков напомни, че според разчетите с разполагаемия бюджет на Националната програма за енергийна ефективност ще бъдат санирани 2022 блока. Ще се търси по-устойчив механизъм за финансиране обновяването на жилищата в България, като условията са предмет на широк обществен дебат, в който се приветстват всякакви конкретни предложения.