Любопитно

Представят уникално изследване на бившия архитект на Търново – Димитър Върбанов

     Мащабният труд  на великотърновския архитект  Димитър Върбанов „Partitura mundi“ („Партитура на света: Графична хронология на историческото и културно развитие на света”  ) ще бъде представен на 20 декември от 17.00 часа в заседателната зала на Община Велико Търново.

Partitura mundi е дългогодишно изследване на покойния главен архитект на Велико Търново, който няма аналог в световната литература,  история и културология. Той е написан в периода от 1974 до 1982 година, като в завършения си вид изследването обхваща информация, датираща от Големия взрив и геоложките ери до началото на 20 век.

Освен като съдържание, мащабното изследване е изпълнено без аналог и като форма, и структура. Арх. Върбанов е изобразил уникална карта, която се състои от 12 части, на които графично в линейно измерение е представена историята на света. Картата е едновременно разработена в политически, културен и археологически аспект

Авторът споделя, че се е ръководил от две основни начала – на архитектурата и музиката – самият той е и цигулар и дълги години работи като заместващ цигулар във великотърновския театър. В хоризонтални ивици върху лентата е разпределено място за разделите: геология, обща история, българска история, архитектура, музика, изобразителни изкуства, литература. Във вертикално отношение с по-плътни линии са показани столетията, вписани цифрово в горния край на листа. С по-дребен шрифт се маркират десетилетията на всеки век.

Дългогодишните изследвания и творчески търсения на арх. Димитър Върбанов най-сетне видяха бял свят през 2019 година, като днес е факт голямото луксозно издание на „Партитура на света“, в бутиков тираж от 100 броя. Инициативният комитет и наследниците му ще дарят голяма част от него на библиотеки, читалища и културни институции.