Любопитно

Представят Екоцентричното колело на развитието

Моделите на Екоцентричното развитие представя Огнян Гъдуларов, председател на фондация „Учене за промяна”. В поредица от лекции той ще презентира двата метода, разработени от Бил Плоткин, американски психолог и психотерапевт. Първият се нарича Екоцентрично колело на развитието. За него е и пилотна лекция на 19 февруари от 18,00 часа в „АтелиеТо“.

Моделът показва какво би могло да е идеалното човешко развитие на идивида в пълен синхрон с природата. Под природа следва да се разбира както генетичната природа и вътрешния неосъзнат свят на човека, така и връзката му с заобикалящия го свят.

В Колелото има осем етапа, които представляват пътуването на индивида от раждането до смърта в четири отделни части- детство, юношество, зрялост и старост. Във всяка част има по два етапа. „Само първият подетап на детството е обвързан с възрастта, защото само в него задачите не се изпълняват от човека, а се опосредстват от родителите му или хората, които се грижат за него. Всички следващи етапи отговарят на психологическо развитие. Това ще рече, че дори човекът Х да е на 60 години неговото психологическо развитие може да е останало на ниво ранно юношество. Според Бил Плоткин голяма част от проблемите на съвременното общество са резултат от недостатъци в индивидуалното развитие на човека  “ обясни Огнян Гъдуларов, който наскоро реши да се премести да живее във Велико Търново и да провежда обучения в града.

В осемте етапа на Екоцентричното колело се описват естествените задачи на развитието, които всеки индивид би трябвало да постигне. Моделът е разработван в продължение на 30 години. Бил Плоткин започва изследванията си през 80-те години на миналия век. Теорията му се базира на основните принципи на дълбинната психология, залегнати в течението на Карл Юнг.

Фондация „Учене за промяна“ е основана през 2016 г. от експерти в областта на образованието, обучението и проектните дейности, за да отговори на специфичните нужди за развитие на неформалното образование и младежкия сектор в България и Европа. Предстедателят на Фондацията Огнян Гъдуларов е международен обучител със специализация и опит в обучения в младежката сфера.  До момента е подготвил и провел 8 международни обучения по темите – „Социална интеграция”, „Преподаване на правата на детето през приказки и изкуство”, „Социално предприемачество и младежка безработица”, „Устойчива младежка работа”, „Устойчиво развитие и околна среда”, „Личностно развитие”.

 

Диана Колева