Икономика

Представят във Велико Търново пред работодатели процедурата „Умения”

Информационен ден за представяне на процедурата „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 ще се проведе на 11 март от 14 до 17 часа в зала „Царевец” на хотел „Премиер” във Велико Търново.

В рамките на проявата експерти от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика ще представят условията за кандидатстване по процедурата. Участниците в срещата ще имат възможност да зададат въпросите си във връзка с кандидатстването и подготвянето на проектни предложения.

Общият бюджет на операция „Умения“ е 30 млн. лева. Крайният срок за кандидатстване е 3 май 2019 г. Процедурата „Умения“ цели да насърчи професионалното и кариерно развитие, подобряване на достъпа до заетост за безработни и неактивни лица чрез включване в различен вид обучения. С проекти по операцията могат да кандидатстват работодателите. По схемата ще се предоставят специфични обучения за конкретно работно място, обучения за повишаване на професионалната квалификация и за ключови компетентности. В обучения ще могат да се включат както заети, така и безработни и неактивни лица.

За участие в информационния ден не се изисква предварителна регистрация. Разходите за командироване на участниците – транспортни, дневни и квартирни, не се поемат от организаторите.

Освен във Велико Търново информационни дни за представяне на процедурата „Умения“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ ще има единствено в София и Бургас. Информационната кампания се организира от Министерството на труда и социалната политика.