Образование

Представители на Гимназията по икономика участваха в семинар на Патентното ведомство

Представители на Старопрестолната професионална гимназия по икономика участваха в обучение на тема „Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето”. В семинара се включиха Лина Петрова – старши учител по икономически дисциплини, и Михаела Кенарова и Зорница Атанасова – ученички от XII клас, специалност „Оперативно счетоводство“. През миналата учебна година двете момичета бяха управителки на сформираните учебно-тренировъчни фирми. Техният опит и знания допринесоха за отличното представяне на отборите им. Отборът на Михаела Кенарова се класира на първо място, а на Зорница Атанасова на второ място.

Участниците придобиха знания по въпросите на търговската марка и промишления дизайн като елементи на корпоративната идентичност, запознаха се с процедурите за тяхната регистрация и защита и придобиха ключови умения за успешно разработване и защита на марка на учебно-тренировъчна фирма, съобщават от гимназията .

Обучението се провежда във връзка с изпълнението на Договор за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Патентно ведомство на Република България, с партньор Центъра за учебно-тренировъчни фирми към Министерството на образованието и науката.

 

 

Снимка – Старопрестолна гимназия по икономика