Общински съвет

Приемат предложения за „Почетен гражданин“ на Велико Търново до края на февруари

Великотърновски общински съвет напомня, че предложенията за награждаване със званието „Почетен гражданин“ се подават в срок до края на месец февруари в деловодството на Великотърновски общински съвет. Званието се присъжда по повод Празника на града 22 март. Съгласно Наредбата за символите и наградите на Община Велико Търново, със званието „Почетен гражданин на Велико Търново“ се удостояват български и чуждестранни граждани за: постоянен и изключителен принос или заслуги за развитието на град Велико Търново, Община Велико Търново и Република България; изключителни постижения в областта на обществено-икономическия, научния, стопанския, социалния, спортния, културния и духовния живот на общината; дългогодишна творческа и общественополезна дейност за община Велико Търново; дарителство с непреходна стойност и обществена значимост за общината, както и спечелени високи държавни и международни отличия в обществено-икономическия, научния, стопанския, социалния, спортния, културния и духовния живот на общината. Не на последно място званието се присъжда и за проявен изключителен героизъм.