Община

Предложение: Без отстъпка за предплатилите пълния размер на такса битови отпадъци

Да отпадне отстъпката за предплатилите пълния годишен размер на таксата за битови отпадъци в срок до 30 април. Това предложение е заложено в проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново. Промените предвиждат таксата да се заплаща на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима. „За предходните години е видно, че е налице недостиг на прихода от такса битови отпадъци и невъзможност за пълното възстановяване на разходите на услугите за таксата.”, се посочва в мотивите на администрацията.

Проектът за изменение на Наредбата е публикуван на сайта на Общината. След обществено обсъждане той ще бъде разгледан в комисиите на Великотърновския общински съвет и после в зала.

Предложения и становища се приемат на електронен адрес e-mail. mavorvt@vt. bia-bg.com  или в деловодството – пл. „Майка България” 2.