Образование Община

Предлагат три училища и една детска градина за средищни, школото в Церова кория – за защитено

Община Велико Търново предлага в Списъка на средищните детски градини и училища за финансовата 2021 година да бъдат  включени три училища и една детска градина. Това са:

ДГ „Детски свят“ и ОУ „П.Р.Славейков” в с. Церова кория, където се обучават деца в задължителна предучилищна възраст от с. Къпиново, с. Миндя и с. Пчелище; ОУ „Св.Иван Рилски” в с.Балван, където се обучават ученици от с. Ново село и с.Ветренци; и ОУ „Д-р Петър Берон” в Дебелец, където се обучават ученици от с. Присово.

0У „П.Р.Славейков“ в с. Церова кория да бъде определено като защитено училище от МОН е другото предложение, което ще разгледат общинските съветници в края на месеца. Училището разполага с много добра материално – техническа база –  физкултурен салон, стол с кухненски блок, два компютърни кабинета, просторен и добре поддържан училищен двор. През учебната 2020/2021 година в школото ще се обучават 22 ученици от селата Церова кория, Къпиново, Миндя и от Пчелище, обхванати в 4 паралелки – 2 в начален етап с 12 ученици и 2 в прогимназиален етап с 10 ученици. Целодневна организация на учебния ден в начален и прогимназиален етап е организирана в две групи.