Денят

Предлагат промяна в контролните точки, които отнемат на шофьори нарушители

Променят контролните точки, които ще се отнемат на шофьорите при нарушения на пътя. Това предвиждат промени в наредбата за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, качени за обществено обсъждане.

Предложени са група от нарушения, за които до този момент не са отнемани контролни точки, както и е завишен размерът на отнеманите точки за определени нарушения, поради нуждата от намаляване на пътнотранспортния травматизъм, пише в мотивите към проекта.

Първата промяна засяга шофьорите, които са хванати да карат след употреба на алкохол. Това е  сред най-опасните деяния, застрашаващи безопасността на движението по пътищата, тъй като намалява възможностите на водача да възприема нормално пътната обстановка, забавя неговите реакции, повишава неговото самочувствие.

Ето защо при установена концентрация на алкохол в кръвта от 0.5 на хиляда до 0.8 на хиляда и от 0.8 на хиляда до 1.2 на хиляда, ще се отнемат съответно 8 и 12 контролни точки. При повторно нарушения ще се отнемат 20 точки,  а не 15, както сега. Когато водачът откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества и не даде кръвна проба, ще му се отнемат 15 точки вместо 12.

Запазва се размерът на отнеманите точки за управление на МПС, на което табелите не са поставени на определените места – 8 точки и за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер -10 точки.

Въвежда се ново нарушение, за което ще се отнемат точки – за движение в лентата за принудително спиране по автомагистрала – 10 контролни точки. Движението в лентата за принудително спиране по автомагистрала е изключително опасно нарушение поради застрашаване живота на пътниците в спрелите принудително по някаква причина МПС и възпрепятстване движението на автомобилите от спасителните служби, в случай на тежко пътнотранспортно произшествие или друг инцидент, пише в мотивите към проекта.

Повече точки ще се отнемат на водач, който се движи в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път от 10 на 15 точки. Това нарушение, в условията на високи скорости, застрашава директно живота и здравето на хората, пътуващи в правилно движещите се моторни превозни средства. За повторно нарушение по предишните две нарушения е предложено да се отнемат 20 контролни точки.

Изпреварването е една от най-опасните маневри, като неправилното й извършване често завършва с челен удар. Опасността означава, че някой друг участник в движението е принуден да извършва спасителна маневра.

Затова, за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението се увеличават отнеманите контролни точки от 10 на 13. За нарушение на правилата за преминаване през железопътен прелез се увеличават отнеманите точки от 5 на 10, тъй като това е умишлено нарушение с много висока степен на опасност.

Всички пътнотранспортни произшествия на ж. п. прелез завършват с тежки последствия. На следващо място, превишаването на разрешената скорост е изключително опасно нарушение. В статистиката, по причина скорост, се регистрират над 30% от всички смъртни случаи. Скоростта по време на произшествието оказва пряко влияние върху тежестта на получените травми.

В тази връзка се завишава броят на отнеманите точки от 12 на 18 за превишаване на разрешената максимална скорост в населени места с над 50 км/час от водачи на МПС за обществен превоз на пътници и товари.