Денят

Предлагат и собствениците, които не живеят в блока, да плащат за ремонти

Решенията във входа да се взимат с по малко гласове, предлагат от Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост (АДУЕС). Идеята им е кворумът за провеждането на Общо събрание на етажната собственост да стане от 67% на 51% от гласовете на собствениците в сградата.
Според тях това трябва да залегне в подготвяните промени в Закона за управление на етажна собственост (ЗУЕС), които асоциацията подкрепя.
Според асоциацията заради пандемията трябва да се предвиди и възможност за дистанционно взимане на решения от Общото събрание. Това ще позволи и на собственици, които се намират в чужбина, да взимат участия в решенията за сградата, в която се намира собствеността им, аргументират се от асоциацията.
Организацията настоява още и за промяна на чл. 51, свързан с разходите по управление и поддръжка на сградата. Според организацията всички собственици в сградата, независимо дали я обитават или не, трябва да поемат равна отговорност и тежест при ремонтни дейности и поддържане, спрямо идеалните части, които притежават в етажната собственост.

Следва да се засили и отговорността на управителните органи на етажната собственост с цел по прозрачно и ефективно управление на сградния фонд.
За това е необходимо създаване на единен публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост.

В него трябва да има информация за мандата на домоуправителя, неговите координати – телефон и електронен адрес, информация за техническите характеристики на сградата, класа на нейната енергийна ефективност, както и информация за размера на събираните вноски за Фонд ремонт и обновление, посочват от АДУЕС.