Култура

Предлагат за орден „Кирил и Методий“ Първа степен великотърновката Ваня Грашкина – Минчева

На заседанието си днес Министерският съвет ще предложи на президента на Републиката да удостои с орден „Кирил и Методий“ Първа степен великотърновката Ваня Грашкина – Минчева. Тя ръководи Националния център за информация и документация (НАЦИД) към министъра на образованието и науката.

Ваня Грашкина – Минчева е възпитаник на ПГ „Васил Друмев“ в старата столица. Носител е на наградата „Рицар на книгата“ на Асоциация „Българска книга“ в категорията „Награда за политик/общественик с най-голям принос и подкрепа за развитието на бранша“. Наградата бе връчена на Ваня Грашкина като дългогодишен председател на ББИА.

НАЦИД, който великотърновката ръководи, осигурява достъп до разнообразни информационни ресурси, поддържа бази данни и създава информационни продукти и услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката. Центърът съдейства за улесняване на мобилността на гражданите на пазара на труда като предоставя информация и услуги по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища и изпълнява функциите на Национален център по академично признаване и мобилност. НАЦИД издава удостоверения по нерегулирани професии в България, които са регулирани в други страни; също така работи за признаване на правото за упражняване на професия на граждани и компетентни органи в други страни чрез Информационната система на вътрешния пазар на ЕС.