Образование

Предвиждат се нови такси за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за 2021/2022 г.

Нови такси за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за новата академична 2021/2022 година предвижда Проект на Решение на Министерския съвет, качен за обществено обсъждане.

В държавните висши училища средната такса за кандидатстване за следващата година ще е в размер на 45 лева при средна такса за обучение 1090 лева. В сравнение с тази година таксата за кандидатстване е 50 лева, а за обучение 950 лева.

Новите суми са утвърдени въз основа на постъпили предложения от страна на академичните ръководства, пише в мотивите към проекта.

Таксите за кандидатстване във великотърновския университет след средно образувание ще са 50 лева за всеки отделен изпит. Същата е сумата и за участие в кандидатстудентски прием и класиране с признаване на оценката от матурата. За кандидат-магистрите таксата е 60 лв. за участие в класирането и 30 лв. за явяване на изпит. Кандидат-докторантите ще плащат 60 лв. за първи изпит и по 45 лв. за всеки следващ.

Годишните такси за по-популярните специалности във ВТУ : 600 лв. за педагогиките, Икономика и Туризъм, и 700 лв. за специалности като Психология, Социални дейности,, национална сигурност и Политически науки. Най-скъпо остава обучението по Изобразително изкуство – 900 лв. годишно.

Таксите за кандидатстване и обучение в БАН и научните организации през следващата година остават непроменени – съответно 30 лева за кандидатстване при средна такса за обучение на докторанти – 460 лева.

Въвежда се и механизъм за изчисляване на средствата за компенсиране на разходите за освобождаване от такси за учебната 2021/2022 г.

Средствата се определят от средния размер на таксата за обучение по приоритетни направления и защитени специалности за изминалите 4 учебни години по броя на приетите студенти (редовна и задочна форма), индексирана с процента на увеличение на средствата за издръжка на обучение за бюджетната 2021 г. спрямо 2020 г.

Всички такси може да видите тук.