Икономика

По-малко от три процента е безработицата в община Велико Търново през юли

    Запазване равнището на безработицата през лятото с лек спад през юли в общините на Бюрото по труда във Велико Търново, сочат данните. През изминалия месец регистрираните на борсата са били 1 750 души. В най-голямата те са 1 195, информира Обрешко Нечев – директор на Бюрото по труда в старата столица.

Равнището на безработицата за община Велико Търново през юли е  2.8 процента. А общо за трите общини –  с добавяне на Елена и Златарица, стойността му е 3.7 процента. Тя е под данните за страната и по-ниска от равнището на безработицата за Великотърновска област, коментира Обрешко Нечев. През юли в Бюрото по труда за едно работно място са се конкурирали четирима безработни, при трима за предходния месец.