Икономика

По инициатива на Ева Майдел : Поевтиняха банковите преводи в ЕС

Презграничен банков превод в евро от България до друга страна от ЕС ще бъде таксуван като вътрешен банков превод в български лева. Промените влязоха в сила от 15 декември и вече потребителите и предприятията в страните членки на ЕС, които са извън Еврозоната, ще правят парични преводи в евро на същите такси, каквито са и при вътрешните банкови преводи в страната.
Новият регламент на ЕС обхваща както банковите транзакции, така и операциите, извършвани през банкомат или ПОС-устройство.

 

С новите правила се гарантира, че презграничните плащания в евро в държавите членки извън Еврозоната — България, Дания, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция — ще бъдат на същата цена като вътрешните плащания.

Ако например един български потребител реши да изпрати евро в чужбина, от  той ще плаща такса, равна на таксата за кредитен превод в левове на територията на България. С други думи, таксите за презграничните плащания в евро ще бъдат или много ниски, или нулеви. В момента таксата за банков превод у нас е 3 лв.

„Тези правила ще позволят на всички наши граждани и дружества да се ползват в еднаква степен от евтини презгранични плащания в евро. Това е положителен и конкретен пример за реалните ползи, които единният пазар може да донесе за европейските потребители“, коментира зам.-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за „Икономика в интерес на хората“. Той даде пример, че ако едно семейство от Румъния, което желае да изпрати пари в евро на детето си — на обмен по програмата „ Еразъм“ в Париж — вече няма да се притеснява за допълнителните разходи, тъй като ще заплаща такса, равна на таксата за вътрешна трансакция в Румъния.

От Комисията съобщават, че ще следят отблизо прилагането на тези правила и ще поддържат тясна връзка с компетентните национални органи, за да се уверят, че те се изпълняват правилно.

На един следващ етап, през април 2020 г., ще започнат да се прилагат допълнителни разпоредби, които ще позволят на потребителите от ЕС да сравняват таксите за конвертиране на валути при плащане с карта в друга парична единица на ЕС. През февруари тази година Европейският парламент сложи край на високите такси, които банките извън Еврозоната налагаха при преводи в ЕС.

До 15 декември потребителите в Еврозоната можеха да се възползват от единната зона за плащания в евро (SEPA), но тези, които живеят извън нея, продължаваха да заплащат високи такси за трансгранични плащания в евро. Лидер по високи такси е България. Евродепутатът Ева Майдел, по чиято инициатива Европарламентът гласува промените, обяви преди време, че има случаи, при които българските банки взимат такса от 30 евро, за да преведат 10 евро.

Новите правила са част от текущите усилия на Комисията да създаде по-добър и по-евтин достъп до финансови услуги за потребителите съгласно изложеното в Плана за действие в областта на финансовите услуги за потребители от март 2017 г.