Здравеопазване

По един заболял от сифилис, остра вяла парализа и марсилска треска в областта през септември

През м. септември 2019 г. във Великотърновска област са регистрирани 81 случая на остри заразни заболявания, колкото са и през м. август 2019 г. Това сочат данните на Регионалната здравна инспекция. Запазва се ниският дял на въздушно-капковите инфекции – 15%, при 23%, през август 2019 г. Нараства относителния дял на чревните инфекции – 82%, при 62% през м. август. За сравнение – през м. септември 2018 г. въздушно-капковите инфекции са били 30% от общия брой заразни заболявания, а чревните – 64%.
През месец септември 2019 г. най-висока е заболяемостта в общините Горна Оряховица, Павликени и Стражица.

Лаборатория “Паразитология” към РЗИ е извършила през отчетния период 1051 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги. Лаборатория “Микробиология” е изследвала  582 граждани, а Лаборатория “Вирусология” – 319 -ма.
В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. септември са преминали 26 лица. От тях: 18 мъже и 8 жени, на възраст от 19 до 77 г.