Община

По два проекта за над 4 млн. лв. обновяват Конака и разширяват Мултимедийния център в старата столица

Два проекта на община на стойност над 4 млн. лв. са предварително одобрени от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020. Първият проект, който е на стойност 2 850 760 лв., касае реконструкцията и обновяването на Музей „Възраждане и Учредително събрание”. По него Общината ще получи подкрепа чрез финансов инструмент в размер на 730 941 лв., безвъзмездна помощ от 2 051 399 лв., а собственият и принос ще е в размер на 68 420 лв. След реализирането на проекта, предназначението на модернизираната сграда не трябва да се променя за срок от 5 г.

Разширяване на Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов” е предметът на втория проект на Общината, получил предварително одобрение. Целта е да се повиши въздействието от предлаганата туристическа атракция, като ще бъде визуализиран животът на различните социални слоеве във Второто българско царство, техните нрави, обичаи , бит и одежди. С помощта на съвременната аудио-визуална техника ще бъде показана богатата история на града от този период, неговата царственост, войнска слава и духовна мощ.  Прогнозната стойност на проекта е 1 302 577 лв., като собственото участие на община Велико Търново възлиза на 51 820 лв.

На предстоящото онлайн заседание на Великотърновския общински съвет на 30 април двата проекта ще бъдат предложение за одобрение от съветниците.