Поминък

По-високи субсидии искат овощарите

По-високи субсидии и тяхното навременно изплащане в сектора ще са най-важните акценти в работата на Съюза на дунавските овощари, в който членуват производители и от Великотърновска област. „Обвързаната подкрепа за реализиран добив продукция е 108 лева за декар през миналата година, средства, които са крайно недостатъчни, а и когато не дойдат навреме по сметките на производителите, могат да провалят цялата продукция“, съобщи за Общинското радио Николай Колев, председател на Съюза на дунавските овощари.

Браншовата организация е регистрирана официално през 2015 година. В нея членуват около 300 производители от цялата страна.  Основните цели на сдружението са да се създава активен диалог между производителите на плодове и държавните институции; да обучава производители в добри земеделски практики, щaдящи околната среда; да внедрява нови технологии и сортове в овощарството.

 

Кремена Крумова – Попова