Социални дейности

Започва дебат за излизане от кризата на социалната сфера

Реформата в социалната система е свързана и с подготовката на кадрите, които работят в нея. Тя предвижда увеличение качеството на обучението и обвързването на теорията с практиката в съответните университетски специалности, коментира във Велико Търново Росица Димитрова – заместник-министър на труда и социалната политика. Днес тя участва в среща със студенти от ВТУ, представители на социални институция от целия спектър от десетте общини и неправителствени организации. Кръглата маса в областната администрация на тема „Съвременните предизвикателства пред специалистите в социалната сфера” инициираха областният управител проф.д-р Любомира Попова и ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. „Започва сериозна дискусия за проблемите и кризата в нея. Криза, която е породена от липсата на достатъчна мотивация на екипите в социалните услуги, поради ниското възнаграждение. Това води до текучество на персоната и много незаети работни места”, сподели заместник-министър Димитрова. Тя обясни, че първият етап на деинституционализацията на деца ще бъде преразгледан. Така ще се прецени състоянието на услугите и какви спешни обучения трябва да се направят на персонала в центровете за настаняване от семеен тип. Цялостното ревизиране на системата ще даде визия и за разкриването на новите социални услуги.

Работна група подготвя стандарта за финансиране на социалните услуги през следващата година. Вече се проведе и неговото първо заседание, коментира още във Велико Търново Росица Димитрова. Акцент ще е изработването на единен разходен стандарт за домашен помощник, личен асистент и социален асистент. Услугите са много търсени през последните години и е крайно време да се направи необходимата им устойчивост със съответното финансово обезпечаване. Според заместник-министър Димитрова повишаване на стандартите в резидентните услуги трябва да е с 20 процента, а в специализираните с минимум 25 процента. „Практиката показва, че с увеличението от  10 процента не може да се компенсира ръста на минималната работна заплата. Получава се доближаване на възнагражденията на специалистите в социалната сфера с помощния персонал, което ги демотивира. Отваряме и дебата с ВТУ за промяна на учебните планове в подготовката на тези кадри с цел максимално качествена подготовка на бъдещите екипи в социалните услуги, който ще продължи и с други висши учебни заведения”, коментира още заместник-министър Росица Димитрова.