Образование Прокуратура

Поредица от открити уроци изнесоха в СУ „Вела Благоева“ прокурори и следователи

Приключи поредицата от открити уроци, които прокурори, следователи и прокурорски помощник от Окръжна  прокуратура – Велико Търново проведоха пред ученици от IX-ти и XI-ти клас в „час на класа“ и в часовете по „гражданско образование“ в СУ „Вела Благоева“. В края на лекционния курс, на всеки ученик, участвал в образователната програма на ВСС, беше връчено удостоверение и подарък химикал и Конституцията на Република България в комплект с  информационни материали.

Инициативата е част от Образователната програма на Висш съдебен съвет – „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, за учебната 2020/2021 година. Образователната програма се реализира от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, след подписано споразумение за сътрудничество, като е насочена към формиране на правна грамотност и култура сред учениците, към повишаване степента на доверието им в съдебната власт и върховенството на закона.

Лектори по програмата бяха: прокурор Илиян Благоев, следовател Людмил Маноилов, който е завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна  прокуратура – Велико Търново, следовател Теменужка Атанасова – Хаджитанева и прокурорски помощник Мая Пенева.

В поредица от лекции магистратите разясниха на учениците какво представлява съдебна власт, каква е нейната структура, кои са нейните органи, как да защитят правата си пред съдебните институции, функциите на прокуратурата и професията прокурор. Запознаха ги също с безопасното използване на ресурсите на глобалната мрежа, с опасностите на споделянето на лична информация в интернет и социалните мрежи, с фишинга и други зловредни атаки. На учениците бе разяснено кои функции на телефоните да използват с внимание и към кого да се обърнат за помощ при възникнал проблем. Интерес представляваха и темите свързани с непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление. Магистратите обърнаха специално внимание на учениците за хулиганските прояви  на непълнолетни лица и последиците от тях  и че трябва да бъдат отговорни в действията си.

Г-н Ангел Янчев, директор на СУ „Вела Благоева“, благодари на прокурорите и следователите и сподели, че информацията, изнесена в откритите уроци е била интересна и полезна за ученици. Той изрази желание срещите на ученици с прокурори и следователи да продължат и през следващата учебна година.