Социални дейности

Пореден Коледен благотворителен базар на сдружение „ЗОВ“

Студенти от ВТУ, деца и младежи, лишени от родителска грижа от Центрове за настаняване от семеен тип във Велико Търново и Кризисен център за деца, жертви на трафик с. Балван организират Коледен благотворителен базар. Към тях се присъединяват и  хора с увреждания от двата центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост.

Артикулите за базара са изработени съвместно между деца без родители, хора с увреждания и студенти от специалностите „Социална педагогика”, „Начална педагогика с чужд език”, „Предучилищна педагогика и логопедия” и „Психология”. Събраните средства ще бъдат предоставени на децата – творци, участвали в изработката на артикулите ще бъдат разходвани според техните потребности.

Инициативата се провежда със съдействието на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и сдружение „ЗОВ България”. Базарът ще бъде отворен на 10 и 11 декември от 10.00 до 16.00 часа във фоайето на Пети корпус и Ректората на ВТУ.