Денят Социални дейности

Помощта за отопление се вдига

Помощта за отопление през предстоящия зимен сезон се увеличава с около 27 лева и вече ще бъде 523,55 лева. Тези пари се полагат общо за месеците от ноември тази година до края на март следващата на хората, които попадат в обхвата на целевото енергийно подпомагане. Отчетени са новите, по-високи цени на електроенергията от 1 юли.

Кандидатстването за помощите за топло започна в началото на този месец. Молбите ще се приемат до края на октомври.  Подадените до момента са близо 98 000, което е с 20 000 повече спрямо същия период на миналата година, отчита Социалното министерство, като разчетите предвиждат общо 265 000 лица и семейства да получат средствата. Увеличението на пенсиите от 1 юли и добавката от 50 лева, която получава всеки пенсионер, не се отразяват на правото на достъп.

Заявленията се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия адрес или по електронен път, както и по пощата.