Съд

Полицай, фалшифицирал протоколи за алкохолни проби и аверът му, взел близо 7 бона от пияни шофьори за услугата, отиват на съд

Окръжен съд Велико Търново ще заседава по дело срещу полицай, фалшифицирал протоколи за алкохолни проби и аверът му, взел близо 7 бона от пияни шофьори за услугата.

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимият А. И. И. е обвинен в това, че в периода от 26.06.2019 г. до 10.09.2020 г., включително, в гр. Велико Търново, в условията на продължавано престъпление, с извършването на четири деяния, в съучастие като подбудител с Й. С. Й., умишлено склонил последния да извърши престъпление, като в качеството му на длъжностно лице – началник-група „Химия и биология“, сектор БНТЛ към ОДМВР-Велико Търново и в кръга на службата му, да състави официални документи – 4 броя протоколи за химическо изследване за определяне на концентрацията на алкохол, в които обвиняемият Й. С. Й. удостоверил неверни обстоятелства относно действителния резултат за съдържанието на алкохол в кръвта на изследваните кръвни проби на лица, с цел протоколите да се използват като доказателства за тези обстоятелства пред съответния административнонаказващ орган.

 

– престъпление по чл.311, ал.1, вр. чл. 26 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 3, вр. ал. 1 от НК

 

А. И. И. е обвинен и в това, че на 20 февруари 2020 г., в качеството си на полицейски орган, на длъжност полицейски инспектор в група „Териториална полиция“ към сектор „Охранителна полиция“ в РУ-Велико Търново при ОДМВР-Велико Търново, в съучастие като подбудител с Й. С. Й., спомогнал лицето С. Б. С., извършило на 14.10.2020 г. в гр. Велико Търново престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК да избегне наказателно преследване, без да се е споразумял с него, преди С. Б. С. да е извършил самото престъпление, като обв. Й. С. Й. съставил протокол за химическо изследване за определяне на концентрацията на алкохол, в който удостоверил неверени обстоятелства относно действителния резултат на съдържанието на алкохол в кръвта на изследваната кръвна проба и последващо от административнонаказващия орган било изготвено наказателно постановление за извършено административно нарушение, а не било образувано наказателно производство за извършено престъпление.

 

– престъпление по чл.294, ал.4, пр. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3, вр. ал. 1 от НК

 

Същият е обвинен и в това, че в периода от 25.06.2019 г. до 10.09.2020 г., в гр. Велико Търново, в условията на продължавано престъпление, с извършването на четири деяния, поискал дар – сумата от 1000 лева и приел дарове – парична сума общо в размер на 6900 лева (в това число поисканите 1000 лева), които не му се следват, за да упражни влияние при взимане на решение от длъжностно лице във връзка със службата му, а именно – да упражни влияние върху Й. С. Й. при взимане на решение за занижаване на нивото на алкохол в надлежно иззетите кръвни проби и да удостовери тези занижени нива в съставените последващо официални документи.

 

– престъпление по чл.304б, ал. 1, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 26 ал. 1 от НК

 

Със своя обвинителен акт, Окръжна прокуратура – Велико Търново е обвинила обвиняемият Й. С. Й. в това, че в периода от 26.06.2019 г. до 10.09.2020 г., включително, в гр. Велико Търново, в условията на продължавано престъпление, с извършването на девет деяния, в кръга на службата си, съставил 9 броя официални документи – протоколи за химическо изследване за определяне на концентрацията на алкохол, в които удостоверил неверни обстоятелства относно действителния резултат за съдържанието на алкохол в кръвта на изследваните кръвни проби на лица, с цел протоколите да се използват като доказателства за тези обстоятелства пред съответния административнонаказващ орган, като четири от тези деяния са извършени в съучастие като извършител с А. И. И. като подбудител.

 

– престъпление по чл.311, ал.1, вр. чл. 26 ал. 1, вр. чл. 20 ал.2, вр. ал. 1 от НК

 

Й. С. Й. е обвинен и в това, че в периода от 23.12.2019 г. до 20.02.2020 г. в качеството си на полицейски орган спомогнал лицата С. Б. С., Н. С. К. и В. Ж. И.  извършили престъпления по чл. 343б, ал. 1 от НК да избегнат наказателно преследване, без да се е споразумял с тях преди да са извършили самите престъпления, като съставил протоколи за химическо изследване за определяне на концентрацията на алкохол, в който удостоверил неверени обстоятелства относно действителния резултат на съдържанието на алкохол в кръвта на изследваната кръвна проба и последващо от административно-наказващия орган било изготвено наказателно постановление за извършено административно нарушение, а не било образувано наказателно производство за извършено престъпление, като по отношение на едно от лицата – С. Б. С., деянието е извършено в съучастие като извършител с А. И. И. като подбудител.

 

– престъпление по чл.294, ал.4, пр. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК