Денят Община

Поздравителен адрес по повод Международния ден на възрастните хора

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За мен е удоволствие от името на общинското ръководство и лично от свое име, да отправя най-искрени поздравления и пожелания до всички Вас по повод  Международния ден на възрастните хора – 1 октомври.

На днешния ден всички ние изразяваме своето възхищение и благодарност към Вас за примера, който давате на бъдещите поколения за несломимият човешки дух, преминал през бурите на живота и за нестихващото желание да бъдете полезни, както на себе си, така и на обществото.

Бъдете горди от постигнатото и продължавайте с Вашата  активна  дейност да допринасяте за обогатяване на културния и социален живот на възрастните хора в Община Велико Търново.

Поздравявам Ви и най-искрено Ви пожелавам здраве, дълголетие и достойни старини!

Честит празник!

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА