Полиция

Пожарната с кампания „Спри горските пожари”

Службата за пожарна безопасност и защита на населението във Велико Търново стартира кампанията „Спри горските пожари”. Огнеборците предупреждават за реалните опасности и дават ценни съвети как за опазим природата и спасим живота си в критична ситуация.

Горските пожари нанасят сериозни щети на стопанството и околната среда, често водят и до човешки жертви. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка.

Най-честите причини за възникване на горски пожар са изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове; техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората; детска игра с огън; самозапалване на вещества и материали; природни явления; късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите. Пожарите лумват и при неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви, както и при умисъл.

Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

Абсолютно е забранено паленето на стърнищата, за пореден път предупреждават пожарникарите.

Забранено е да се пали огън в гората! Това може да става само на специално обезопасените и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки – предварително от гума или на място от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.

Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

Ако забележите признаци на пожар в гората – дим, мирис на изгоряло и пламъци, е необходимо бързо да оцените обстановката – да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.

След като избегнете първоначалната опасност, по най- бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.

Ако от Вашия автомобил забележите признаци на горски пожар, незабавно подайте съобщение за пожара на тел. 112! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.