Община Общински съвет

Подобряват с 240 000 лв. енергийната ефективност на Регионалната библиотека в Търново

Великотърновският общински съвет даде съгласие Община Велико Търново да кандидатства с проектно предложение „Ремонт на покривна конструкция за подобряване на енергийната ефективност на Централната сграда на РБ „П. Р. Славейков, гр. Велико Търново“ по Проект „Красива България“. Общата стойност на ремонта ще е до 240 000 лв.

Община Велико Търново ще поеме ангажимент за осигуряване на финансови средства в размер до 120 000 лв., явяващи се 50% от общия бюджет на проекта, представляващи изискуемото съфинансиране в качеството й на допустим кандидат. Същата сума ще бъде отпусната и по проект „Красива България“.