Община

Подменят амортизираното обзавеждане на Дома за стари хора във Велико Търново

Община Велико Търново кандидатства пред Фонд „Социална закрила” за финансиране в размер на 41 000 лв. За подмяна на старото и амортизирано обзавеждане на Дома за стари хора „Венета Ботева”.

Значителна част от наличното обзавеждане в Дома е в изключително лошо състояние. Много от мебелите не са подменяни повече от 40 години. В момента капацитетът на социалната институция е запълнен на 100%, като там са настанени 134 души, 39 от които са в сектора за лежащо болни. Чакащи за настаняване са 124 лица.

Реализацията на проекта за подмяна на оборудването в Дома за стари хора ще  допринесе за повишаване качеството на социалните услуги. Проектът е на обща стойност 41 000 лв., като 36 000 лв. финансиране от Фонд „Социална закрила”, а 5 000 лв. е съфинансирането от страна на Общината.