Община

Подготвят главната великотърновска улица за цялостно преасфалтиране

Във Велико Търново започна подготовката на главната улица „Васил Левски” за нейното цялостно преасфалтиране. Дейността стартира с оформяне на четири обособени джоба, в които ще бъдат разположени общо седем контейнера за събиране на смет. Местата за съдовете за смет са подбрани по начин, по който да не затрудняват автомобилното движение.

Полагането на новата асфалтова настилка ще стартира най-късно до края на юли. За строителните работи вече е осигурено необходимото финансиране. Датите, по време на които ще бъдат извършени дейностите, както и свързана с тях временна организация на движението, ще бъдат оповестени предварително.

Улица „Васил Левски” бе разкопана през пролетта и лятото на 2013 г. заради реализацията на първия етап от водния цикъл на Велико Търново. Още преди това кметът на старопрестолния град Даниел Панов успя да осигури допълнително финансиране от републиканския бюджет, с което цялостно да бъдат преасфалтирани всички улици, засегнати при подмяната на водопроводите и канализацията в града.

Полагането на новата асфалтова настилка на ул. „Васил Левски” бе временно отложено заради необходимостта от обновяване и на останалите подземни комуникационни мрежи. През последната година бяха изградени нови тротоарни алеи, монтирано бе и енергоспестяващо улично осветление.