Полиция

Подаваме заявления за шофьорски книжки и във всяко РПУ

Във връзка с приетите изменения в ПИБЛД и ЗБЛД, Областната дирекция на МВР във Велико Търново уведомява, че заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС /СУМПС/ с обикновена услуга (до 30 дни), могат да бъдат подавани, както в Районните управления и сектор „Пътна полиция“  при Областна дирекция на МВР – В. Търново по постоянен адрес на лицата,  така и във всяко едно Районно управление в ОДМВР – гр. Велико Търново,  в следните  случаи:

При подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност,

при вече изтекъл срок на валидност,

при промяна в данните на водача отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация,

при издаване дубликат на изгубено, откраднато повредено или унищожено СУМПС и/или контролен талон.

Гражданите могат да посочат къде желаят да получат готовото си свидетелство за управление на МПС – в районното управление, където е заявена услугата, в друго РУ при ОДМВР – В. Търново или в сектор  „Пътна полиция“ при ОДМВР – В. Търново по постоянния си адрес.

Заявления за издаване на дубликат на СУМПС могат да бъдат подадени и чрез портала за електронните административни услуги на МВР, в случай, че притежавате валиден квалифициран електронен подпис /КЕП/, на ел.адрес:  https://e-uslugi.mvr.bg