Денят

Повече от 500 диви прасета отстреляха в ЛРД „Сокол 1884”

Без инциденти приключи груповият лов на дивя свиня за авджиите от Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884” във Велико Търново за разлика от други райони. Това за нас е много важно. Няма положителни проби за трихинелоза и африканска чума на отстреляни при нас диви прасета,  сподели председателят Димитър Йорданов.

Планът е изпълнен на около 96 процента. Отстреляни са над 500 диви прасета. Индивидуалният лов продължава с намалена такса за разрешително. „ Различни са мненията за удължаване на груповия лов на дивя свиня, заради африканската чума. Тя е ограничена, но разпространението й не е спряно. Няма някакво драстично намаление на популацията през този ловен сезон. Моето мнение е, че груповият лов може да бъде продължен, а не да се стига до там със заповед да се разрешава провеждането му през лятото. Така беше миналата година и никой не я изпълни. Вярно е, че в момента женските са бременни, но аз не подценявам ловците и съм сигурен, че такива възрастни животни се разпознават”, коментира Димитър Йорданов.

Около 1100 са членовете на ЛРД „Сокол 1884” в края на миналата година. Има новоприети, дошли от други дружества, както и починали ловци. Дружинките са 31. Всяка от тях извършва и сериозни ловно-стопански мероприятия – подхранване на животните, изграждане на хранилки, разселване на дребен дивеч.