Икономика

Повече от половината безработни във Велико Търново са жени

16 учащи и четирима с право на пенсия са се регистрирали в Дирекция Бюро по труда във Велико Търново през месец юни, информира неговият началник Обрешко Нечев. Други 35 от регистрираните са заявили желание да сменят работата си, допълни той.

По отношение на рисковите групи, през изминалия месец работа са търсили 1114 жени, които съставляват повече от половината записали се на борсата безработни. За месец юни те са с 82 по-малко, в сравнение с май и с 357 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Една трета от всички жени са над 50 години.

Безработните младежи до 29 години са 283 и са по-малко от една пета от всички регистрирани. Отново повечето са жени, а близо половината са без квалификация.

Над 50 години са регистрирани 800 души, или 40% от всички безработни. Те са с 50 по-малко спрямо май и с 261 по-малко спрямо миналата година. Отново – повече от половината са жени, около една трета от тях са без квалификация и с основно или по-ниско образование.

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone