Икономика

Повече, но по-малки жилищни сгради се строят в областта

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 30 жилищни сгради с 65 жилища в тях.

Броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява спрямо предходното тримесечие с 6.3%, а жилищата в тях – с 42.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличават с 8.8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта нарастват с 50.0%, докато броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 8.5 и 2.2%. При другите видове сгради се регистрира увеличение на броя на издадените разрешителни за строеж с 2.8% и намаление на общата им застроена площ – с 24.3%.

 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 21 жилищни сгради с 93 жилища в тях и с 9 969 кв. м обща застроена площ, и на 11 други сгради с 2 289 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 30.0%, жилищата в тях – с 2.1%, а общата им застроена площ – с 32.7%. Броят на започнатите други сгради също е по-малък с 38.9%, а РЗП – с 41.3%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на започнатите нови жилищни сгради се увеличава с 23.5%, жилищата в тях – с 32.9%, докато разгънатата им застроена площ бележи спад с 6.9%. Започнатите други видове сгради намаляват с 47.6%, както и общата им застроена площ – със 77.3%.