Икономика Община

Платформата „FairDeal“ свързва занаятчии и крайни потребители

Демонстрация в реална среда за работа с онлайн платформата „FairDeal“ бе представена на  заключителната пресконференция за проекта. На срещата присъстваха местни производители, заинтересовани от работата с платформата.

Тя ще обхване 9500 занаятчии и селскостопански производители в трансграничния регион Румъния – България.  Пригодена за използване от търговци и клиенти след безплатна регистрация. Достъпна е на три езика- български, румънски и английски.

Платформата е  разработена по проект  „FairDeal – мрежа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти”. Финансира се по програма Intrreg  с бюджет от 951 797,01 лева. Водеща организация в изграждането на мрежата е Община Велико Търново. Партньори в изпълнението на дейностите от румънска страна са Асоциация „Диманш”, Двустранната българо-румънска търговска камара и Национален театър „Марин Сореску” в Крайова.

За улеснение на търговците и клиентите в сайта на „FairDeal“ са качени ръководства за използването ѝ. „Експерти по проекта ще съдействат за обучението на занаятчиите. Възможно е то да се проведе и дистанционно от профил info@fairdeal в Skype“, обясни ръководителят на проекта Павел Христов. Той допълни, че платформата е изцяло съобразена със Закона за защита на личните данни.  Реализирани са и всички допълнителни защите за мрежова и информационна сигурност.

В търговския модул има пет различни подсекции, сред които  „Детайлно управление на продукти“, „Управление на каталози“, „Детайлно управление на поръчки“. Търговците ще могат лесно да  проследяват направените поръчки, да прегледат статистически си показатели. Има опция и за експортиране в табличен вид на информацията за всички продадени продукти.

За клиентите са oсигурени два различни вида търсене- стандартно и разширено. Така те ще могат по-лесно да откриват желаните от тях продукти. Добавен е и раздел за рекламация.

На среща на партньорите по проекта в Гюргево от Двустранната българо-румънска търговска камара са предложили сключване на споразумение  с двете най-големи спедиторски компании в България и с двете в Румъния, за да се улесни и доставката на продуктите до крайния потребител. Очаква се да бъдат добавени и онлайн платежни оператори. Включени са и обменни курсове на валутите.

Всяка година ще бъдат реализирани и базари в България и Румъния, на които занаятчиите да представят продукцията си. През 2018-а и 2019-а бяха проведени първите два, съответно в Крайова, Румъния и във Велико Търново. В тях участваха над 120 занаятчии.

Диана Колева