Образование Община

Планове за преминаване на едносменен режим на обучение разработиха четири търновски училища

Просветното министерство одобри плановете за преминаване на едносменен режим на обучение  на четири търновски училища. Това са ПМГ „Васил Друмев”, основните „Бачо Киро” и „Св. Патриарх Евтимий” и Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон”, съобщи директорът на общинската дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” Пенка Игнатова.  Целта е създаване на нови класни стаи, за да се изпълни изискването до 2022/23 година – обучението да се осъществява само на едносменен режим. Модернизирането на базите ще се финансира от Националната програма за изграждане, разширение и реконструкция на детски ясли, градини и училища на МОН.

Временният план на ръководството на Математическата гимназия например предвижда реконструкция и модернизация на физкултурния салон, ремонт на неизползваемите кухня, столова и зали за подготовка. На тяхно място ще се обособят съвременна библиотека, 2 компютърни кабинета и класна стая. Така ще се създадат необходимите 25 класни стаи, сега те са 22, поясни директорът Ангел Гушев.

Програмата е насочена и към строителство на нови детски ясли, градини и училища в страната, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи. „По този начин ще бъде намален недостигът на свободни места. Ще се създадат и предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, коментира Пенка Игнатова.