Община

Пешеходният надлез над ул. „Магистрална” ще е дълъг 50 метра, с покритие и осветление

Пешеходният надлез над ул. „Магистрална” във Велико Търново ще е дълъг 50 метра и ще свързва двете градски зони – ул. „Никола Габровски” и кв. „Бузлуджа”. Предвидено е изграждане на стоманена пасарелка, съобразена с изискванията за ползване от инвалиди. Достъпът до нея ще се осигурява от две асансьорни и две стълбищни клетки. Надлезът ще бъде покрит за защита от неблагоприятни атмосферни условия и ще е с вътрешно осветление.

За разполагането на съоръжението е нужно да се обособят самостоятелни урегулирани поземлени имоти, поради което ще се проектира частичен ПУП – План за иизменение на регулация, който ще засегне само убици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост. Изменението ще бъде грасувано на предстоящото заседание на Великотърновския общински съвет в края на този месец.

Надлезът ще се изгради по плана за Интегриран градски транспорт по ОП „Региони в растеж”.