Култура

Пет археологически обекта към РИМ – Велико Търново ще бъдат финансирани от МК

Пет археологически обекта на РИМ – Велико Търново ще бъдат финансирани от Министерството на културата за теренни проучвания и консервация през тази година. За „Манастир „Успение Богородично“, ранновизантийска базилика и тракийски некропол в квартал „Френк хисар“ на средновековната столица Търновград”, където работи археологът проф. Хитко Вачев са отпуснати  21 210 лв. За археологически дейности на д-р Иван Църов на „Никополис ад Иструм. Югозападен ъгъл на форума” са одобрени 21 165 лева. 18 180 лева получава  археологът Александър Чокойски за „Халколитна селищна могила при с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш”. Толкова е и сумата за разкопки на „Раннонеолитно селище Джулюница – Смърдеш”, където работи Недко Еленски и за Надгробната могила в м. Клена, край Лясковец с археолог Калин Чакъров.

Министерството на културата не отпуска пари за „Никополис ад Иструм. Сектор „Инсула между кардо максимус и декуманус максимус“ и „Средновековен град Трапезица – Сектор Запад (Църква № 15)”, информират от ведомството.

За археологически проучвания и теренна консервация Министерството разпредели общата сума за обекти в цялата страна в размер на 1, 940 млн. лв., както следва: за група 1а – 873 000 лв; за група 1б – 873 000 лв.; за група 2 – 194 000 лв.

Общо 145 проекта постъпиха за разглеждане във ведомството. От тях, след проверка за административна допустимост, в класирането продължиха общо 140 проекта, от които са одобрени общо 106 проекта на обща стойност 1, 940 млн. лв.

Кремена Крумова – Попова