Образование

Петима учители в начален етап от СУ „Емилиян Станев“ завършиха обучителен курс по международен проект

„Творчество за бъдещето: насърчаване на критичното мислене и решаване на проблеми в класната стая“ е наименованието на проекта, по който петима учители в начален етап, сред които един от подготвителните групи, преминаха едноседмичен обучителен курс това лято в Италия. Проектът се реализира с финансиране в размер на 11 175 евро от програма „Еразъм+“  „Основната задача на проекта беше да   подсигури  нетипична квалификация, насочена единствено и само към учители в начален етап.  Ключовата идея е обучение на учителите така, че  те да успяват да постигнат в ежедневната си работа критично мислене на подрастващите, което да им позволи да решават проблеми  с помощта на знанията и уменията, получени в училището. Иначе казано –  творчески да успяват да приложат наученото в клас, нещо, което се регистрира като неумение или като недостатъчно добре овладяно умение от всички международни изследвания от типа на  PISA“, поясни директорът на СУ „Емилиян Станев“  Кина Котларска.

По нейни думи след началото на учебната година педагозите са направили серия от открити уроци, а добрите практики са описали и издали в сборник, който има както книжно тяло, така и електронен вариант,  публикуван на официалния сайт на училището.

Дейностите по проекта приключиха официално днес с провеждането на кръгла маса и публично обявяване на резултатите.