Образование

Педагози обсъждат социалната интеграция в образованието

Областният управител проф. д-р Любомирла Попова и заместник- министърът на образованието и науката Деница Сачева  откриха седмата национална конференция за социална интеграция в образованието. Форумът се провежда в Арбанаси и е организиран от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.
„Ние, областните управители, имаме сериозен ангажимент да създадем координационни центрове за обхват на учениците и тяхното задържане в училище, но си мисля, че със съвместни усилия може да не стигаме да този механизъм. Работата ни трябва да бъде такава, че да не се налага да издирваме децата  по домовете им, а  така да запалим искрицата на знанието във всяко дете, за да идва с желание в училище. Да направим така, че децата да изразят своето вродено любопитство към знанието и да ги мотивираме да се справят успешно с предизвикателствата. За да се справим с този проблем, по обхващане на децата, трябва да работим всички заедно, с много добра координация между институциите“, каза областният управител при откриването на срещата.
В дискусиите участват близо 200 училищни директори от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“. По време на конференцията ще бъдат представени успешни модели за образователна интеграция, ще се обсъжда и как да бъдат насърчени от просветното министерство и общините процесите на десегрегация.