Образование

Педагогически специалисти от ОУ „Димитър Благоев“ повишават дигиталните си умения по проект

Финансиране по програма Еразъм + в размер на 21 950 евро спечели великотърновското ОУ „Димитър Благоев“. „Нашата дигиталн@ мисия за следващото поколение“ е озаглавен проектът, а изпълнението му ще продължи 18 месеца – от 1 юли 2023  до 31  декември 2024.

«Персоналът на училището има опит и познания за ключовите компетентности и умения, необходими за дигитално обучение и в съответствие със стратегията си за развитие е готов да подобри учебния процес чрез надграждащо обучение от европейски партньор», каза координаторът на проекта и учител по английски език Нина Кожухарова. 11 педагогически специалисти, сред които начални учители и преподаватели по математика, български език и литература  английски език и информационни технологии, ще преминат 7 – дневен курс на обучение на тема „Основни ИКТ инструменти за образование“  в Сплит, Хърватска, в  периода 25 септември – 1 октомври 2023г. „Работният език на обучението е английски. То ще се фокусира върху управление, проектиране, внедряване и оценяване на цифрови иновации на училищно ниво и  ще предостави на участниците по-широко разбиране за това как да прилагат  ИКТ инструменти в класната стая и как да подобрят цифровите си компетенции за качествено образование. Очакваните резултати след приключване на обучението и за периода на дейностите на проекта са развитие и повишаване на дигиталните умения с 25% за участниците в обучението, по-голяма ефективност на уроците – поне с 10% чрез прилагане на новите усвоени методи и техники, както и повишаване на мотивацията, самочувствието и креативността на участниците в проекта», уточни Кожухарова.

Открити уроци за представяне на иновациите, обмяна на опит, създаване на електронна книга с ресурси, електронен албум със снимки от обучението, организиране на дейности за разпространение на резултатите, са предвидени като последваща работа  по проекта.