Здравеопазване Политика

Пациенти и бизнес подкрепят законови промени, касаещи ТЕЛК, предложени от ГЕРБ-СДС

Пациентските организации и работодателите подкрепят промени в Закона за хората с увреждания, касаещи ТЕЛК, става ясно от техни становища по законопроекта, внесени в Народното събрание.

От Национално представителните организации на хората с увреждания предлагат още една промяна – хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които не получават социална пенсия за инвалидност или военна инвалидност, наследствена пенсия или такава за стаж и възраст, да имат право на месечна финансова помощ от 30 на сто от линията на бедност. Досега в закона е пропуснато да се включат и пенсиите за стаж и възраст, обясняват вносителите.

Промените в законопроекта, внесен от ГЕРБ, предвиждат валидността на последното решение на ТЕЛК да се удължава автоматично, ако  човек с увреждане подаде заявление за преосвидетелстване не по-късно от 1 месец преди изтичане на срока на експертното решение, но от ТЕЛК не са установени видът и степента на увреждане по заявлението, тоест е налице забавяне.

За забавяне ще се счита, ако ТЕЛК не се произнесе в 14-дневен срок от подаване на заявлението. Предлага се още в тези случаи да продължи да се изплаща и пенсията, добавките или помощите на човека с увреждане до издаването на ново експертно решения. Друго предложение е, ако се издаде ново експертно решение за по-ниска група на инвалидност, водещи до намаляване или отпадане на получаваните помощи, освидетелстваното лице няма да възстановява вече получената сума. Според Българска стопанска камара обаче това ще доведе до риск от злоупотреби и корупционни възможности.

Те настояват и да се изготви анализ, като се вземат предвид най-добрите практики в другите държави.