Община

Пасище в Арбанаси се преобразува в парк

Пасище в територията на село Арбанаси ще се преобразува в парк. Проектът предвижда промяна на предназначението на земеделската земя и вливането й в регулационните граници на селището, обявено за групов паметник на урбанизма и културния пейзаж. След промяната на предназначението част от имота ще бъде отделен за улици и той ще бъде озеленен. „Новопроектираните улици са съобразени със собствеността на съседните имоти, с изградените на терена комуникации и съществуващи кадастрални и ситуационни елементи”, обясни началникът на отдел „Управление на собствеността” Маринела Джартова. Тя допълни, че обектът ще бъде обявен от първостепенно значение, което ще освободи Община Велико Търново от такси за промяна на предназначението и ще съкрати сроковете, в които тече процедурата. Според Джартова за технологичното изпълнение на проекта ще са необходими между три и шест месеца.

Предложението за изграждането на зелената площ е на кмета Даниел Панов. Предстои да се гласува на заседанието на местния парламент през месец юни.

 

Снимка – Pixabay