Политика

Парламентът реши: Трудиш се безвъзмездно, ако не си плащаш глобите

 

Депутатите одобриха на първо четене предложението за промени в Закона за административните нарушения и наказания. Новите текстове предвиждат въвеждането на две нови наказания – полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото, ако нарушението е извършено повторно, както и временно задържане в териториална структура на МВР в случаите на нарушаване на обществения ред. Те ще се прилагат редом с останалите три, които по сега действащото законодателство са обществено порицание, глоба и временна забрана да се упражнява определена професия или дейност.

Според вносителите промените се налагат заради многото случаи на наложени глоби на хора, които декларират липса на доходи или доходи под социалния минимум. Така, при определяне на нейния размер, не може да се спази изискването той да е съобразен с доходите и имуществото на наказания. Съответно и глобата не може да бъде събрана, с което на практика наказанието не може да бъде изпълнено. Така ще се прекъснат опитите на някои хора да злоупотребят с празнините в закона.

Промените предвиждат размерът на труда в полза на обществото да бъде не по-малко от 40 часа и не повече от 200 часа годишно, за не повече от две последователни години. Наказанията ще се налагат след решение на съда и имат за цел да интегрират маргиналните общности от населението на страната.