Политика

Парламентът не разреши 1 месец отсрочка за вноски по кредити

Парламентът отхвърли предложението на ВМРО до края на извънредното положение да спрат да текат сроковете на дължимите вноски по кредитите на физическите лица.
В закона за извънредните мерки депутатите заложиха възможността за спиране на процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства до отмяна на извънредното положение, което е в сила у нас от 13 март. Изключение ще правят единствено сроковете по наказателни дела, производства по екстрадиция, европейска заповед за арест, както и налагане на мерки за процесуална принуда (мерки за неотклонение).
Няма да се налагат и запори върху банкови сметки на физически лица и лечебни заведения, запори върху заплати и пенсии, освен за задължения за издръжка, за вреди за непозволено увреждане, както и за вземания за трудови възнаграждения.
Нотириалните производства също се ограничава само до неотложните такива.
До този момент депутатите одобриха и предложението министърът на здравеопазването да въвежда мерки и ограничения, определени в закона.
Отпаднаха предвидените санкции срещу медицински лица, които откажат помощ на заразени с коронавирус.